× - Sınav Puan Hesaplama KPSS Lisans Puanı Hesaplama KPSS Önlisans Puanı Hesaplama KPSS Ortaöğretim Puanı Hesaplama DGS Puan Hesaplama TYT Puan Hesaplama YKS AYT Puan Hesaplama ALES Puan Hesaplama LGS Puan Hesaplama MSÜ Puan Hesaplama YDS Puan Hesaplama - Hash/Encode Online Base64 Kodlama Online Base64 Kodu Çözme Online MD5 Hash Kodu Oluşturma Online SHA0 Hash Kodu Oluşturma Online SHA1 Hash Kodu Oluşturma Online SHA224 Hash Kodu Oluşturma Online SHA256 Hash Kodu Oluşturma Online SHA384 Hash Kodu Oluşturma Online SHA512 Hash Kodu Oluşturma Online RIPEMD Hash Kodu Oluşturma CRC16 Hash Kodu Oluşturma CRC32 Hash Kodu Oluşturma ADLER32 Hash Kodu Oluşturma ROT13 Kodu Oluşturma/Çözme - Text İşlemleri Online Kelime Sayısı Hesaplama Inline Style Temizleme Online HTML Tag Temizleme Online HTML Tag Küçültme - Tarih/Diğer İşlemler Yaş Hesaplama Adet Tarihi Hesaplama İki Tarih Arası Fark Gün Hesaplama Haftanın Hangi Günü Hesaplama KDV Hesaplama - Biz Kimiz? Hakkımızda İletişim Gizlilik Politikası Çerez Politikası

SHA-224 Algoritması Nedir?

SHA-224, Secure Hash Algorithm 224-bit olarak bilinen bir kriptografik hash fonksiyonudur. Bu algoritma, SHA-256'nın daha kısa bir versiyonudur ve daha düşük bir güvenlik seviyesine sahiptir.

Site üzerinden online olarak SHA-224 Hash Kodu hesaplamak için: https://www.puanhesaplamarobotu.com/online-sha224-hash-kodu-olusturma.aspx

SHA-224 Kullanım Yerleri

SHA-224, girdi olarak aldığı verileri 512-bit bloklar halinde işler ve sonuç olarak 224-bit çıktı üretir. Bu algoritma, özellikle girdi verilerinin daha küçük boyutta olduğu durumlarda kullanılabilir. Örneğin, e-posta adresi veya kullanıcı adı gibi verilerin hash'lenmesinde kullanılabilir.

SHA-224, dijital imzalama, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü kontrolü ve diğer güvenlik amaçlı uygulamalarda kullanılır. Özellikle, daha güçlü bir hash fonksiyonuna ihtiyaç duyulmadığı durumlarda tercih edilir.

SHA-224 Avantajları

SHA-224'ün avantajları arasında, daha küçük boyutlu hash çıktıları üretmesi ve daha hızlı çalışması yer alır. Ayrıca, daha düşük bir güvenlik seviyesine sahip olmasına rağmen, yine de birçok uygulamada yeterli bir seviyede güvenlik sağlar.

SHA-224 Dezavantajları

SHA-224'ün dezavantajları arasında, daha güçlü bir hash fonksiyonu olması gereken durumlarda yetersiz kalması ve daha güçlü hash fonksiyonlarına kıyasla daha az yaygın olarak kullanılması yer alır.

Özetle, SHA-224, daha kısa bir versiyonu olan ve daha düşük bir güvenlik seviyesine sahip olan Secure Hash Algorithm 224-bit olarak bilinen bir kriptografik hash fonksiyonudur. Dijital imzalama, kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü kontrolü gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Avantajları daha küçük boyutlu hash çıktıları üretmesi ve daha hızlı çalışmasıdır, dezavantajları ise daha güçlü hash fonksiyonlarına kıyasla daha az yaygın olarak kullanılmasıdır.

SHA-224 özet üreten python kodu:

import hashlib

# Orjinal veri

data = b'Hello, world!'

# SHA-224 hash nesnesi oluştur

hash_object = hashlib.sha224()

# Veriyi hash nesnesine ekle

hash_object.update(data)

# Hash değerini al

hex_dig = hash_object.hexdigest()

print(hex_dig)  # 'c4890faffdb0105d991a461e668e276685401b02eab1ef4372795047'

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı üretecektir.

8552d8b7a7dc5476cb9e25dee69a8091290764b7f2a64fe6e78e9568

** Process exited - Return Code: 0 **

Press Enter to exit terminal

Yukarıdaki örnekte, öncelikle hashlib modülü import edilir. Daha sonra, hash fonksiyonunu kullanmak için bir veri belirlenir ve b'Hello, world!' olarak belirlenir.

SHA-224 hash fonksiyonu için bir hash nesnesi oluşturulur ve veri hash nesnesine eklenir. Son olarak, hexdigest() fonksiyonu kullanılarak hash değeri hex_dig değişkenine atanır ve ekrana yazdırılır.

SHA-224, SHA-256, SHA-384 ve SHA-512 gibi SHA-2 ailesi hash fonksiyonlarından biridir ve genellikle dijital imza, veri bütünlüğü kontrolü ve kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılır. SHA-224'ün SHA-256'ya göre daha kısa bir hash değeri olması ve daha hızlı hesaplanması nedeniyle bazı uygulamalarda tercih edilebilir.

SHA-224 Hash Örnek Kodlar

Aşağıda 5 farklı metnin SHA-224 özeti örnek olarak verilmiştir.

1. Örnek metin "This is the first example." : c5b02d0b76f7aacd56acf7af204bdc7c6cd41712ba9e19145f1be20d

2. Örnek metin "Here is another example." : 5a393f29b56aaefa71cda6e4742b950eb91a314cde977ab90dbffe4e

3. Örnek metin "The quick brown fox jumps over the lazy dog." : 619cba8e8e05826e9b8c519c0a5c68f4fb653e8a3d8aa04bb2c8cd4c

4. Örnek metin "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit." : 6b261393ad2025ac9165e16944d8655a8fbfe519ad16bac3afa524f2

5. Örnek metin "0123456789" : f28ad8ecd48ba6f914c114821685ad08f0d6103649ff156599a90426